+420 777 769 988

Kontakt

Obchodní podmínky

 

 1. Prodávající

  • Provozovatelem internetového obchodu AMC GASTRONOM CZ, pro který jsou v platnosti následující obchodní podmínky, je AMC GASTRONOM, s.r.o. , IČO 25900005 se sídlem Mánesova 438, Frýdek-Místek, 738 01.

 2. Kupující

  • Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami se řídí zákony č.40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a č.513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy.

 3. Nákup zboží a uzavření smlouvy

  • Nákupy probíhají prostřednictvím internetu. Na internetových stránkách obchodu si kupující může vybrat konkrétní výrobek, a ten si pak elektronicky objednat pomocí objednávkového formuláře.

  • Odesláním objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že mu jsou známy tyto obchodní podmínky i reklamační řád a vyslovuje svůj souhlas s jejich ustanoveními.

  • Aby byla objednávka platná, musí být řádně vyplněny povinné údaje v objednávkovém formuláři. Pokud se tak nestane, nemůže obchod objednávku přijmout

  • Každá přijatá elektronická objednávka je pro prodávajícího i kupujícího závazná.

  • Elektronická objednávka je považována za návrh kupní smlouvy a stává kupní smlouvou při převzetí zboží kupujícím.

  • Zboží prodejce doručí na adresu, kterou kupující uvedl jako dodací adresu v objednávkovém formuláři.

  • Vlastnické právo přechází na kupujícího po převzetí a zaplacení zboží.

  • Zákazník uděluje vyplněním registračního formuláře nebo objednávky souhlas ke shromažďování a archivaci tímto způsobem získaných osobních údajů pro potřeby prodejce.

  • Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení z důvodu:

   • bez udání důvodu

   • zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.

 4. Doba expedice

  • Doba, za kterou Vám dopravce balík doručí je specifikována u každého typu dopravy při volbě typu doručení.

  • Pokud je zboží na skladě, tak obvyklá dodací lhůta není delší než 5 pracovních dní.

  • V případě, že zboží není skladem, musíme si jej od dodavatele vyžádat. Doba dodání na náš sklad se pohybuje od 1 do 4 pracovních dnů. V případě, že by měla být dodací lhůta delší, budeme Vás informovat.

 5. Způsob dopravy
  Zboží expedujeme:

  • Přes českou poštu a to jako obchodní balík nebo

  • Po domluvě je možný i osobní odběr.

   • Při objednávce přesahující hodnotu 4500,- Kč, neúčtujeme dopravné a balné

   • Normální balík, platba předem na účet, Česká pošta, objednávka do 4500,- Kč, poštovné 69,- Kč

   • Obchodní balík, platba dobírkou nad 1500 Kč,-, poštovné 89,- Kč

   • Obchodní balík, platba dobírkou do 1500 Kč,-, poštovné 119,- Kč

   • Obchodní balík, platba předem na účet, objednávka do 4500,- Kč, poštovné 79,- Kč

   • SLOVENSKO, platba předem na účet, poštovné 200,- Kč, číslo účtu pro platby ze Slovenské republiky je 2600061906/8330

  • SLOVENSKO, normální balík, platba dobírkou poštovné 300,- Kč,

 6. Platební podmínky

  • Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího. V případě, že dojde ke snížení ceny zboží objednaného kupujícím, má kupující právo na snížení ceny zboží v již přijaté a nevyřízené objednávce a to na základě telefonické nebo emailové žádosti kupujícího.

  • Platba probíhá dobírkou nebo převodem na účet prodávajícího. V případě osobního odběru je možná platba v hotovosti.

 7. Reklamace

  • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu AMC GASTRONOM CZ, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a právním řádem platným v ČR.

  • REKLAMAČNÍ ŘÁD

   •   Záruční podmínky

    • Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.

    • V případě osobního odběru zboží je kupující povinen zboží překontrolovat při jeho převzetí případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.

    • Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.

   • Vyřízení reklamace

    • V případě, že kupující objeví na dodaném výrobku během záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má právo na reklamaci zboží. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím. Reklamaci může tedy kupující uplatnit jednou z následujících možností:

     •  e-mailem na adresu : info@amc-gastro.cz

     • písemným oznámením na adresu provozovatele

     • řešením závady s autorizovaným servisním střediskem

    • Po obdržení oznámení o závadách prodávající obratem informuje kupujícího o dalším postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má vadné zboží doručit (autorizovaný servis, nejbližší bydlišti kupujícího, sídlo prodávajícího apod.).

    • Je vhodné zasílat zboží v originálním obalu, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek.

    •  Je-li závada na zboží opravitelná u zákazníka či v autorizovaném servisním středisku (většina případů), je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

    •  Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

     • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou

     • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou

     •  používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedeným v dokumentaci

     • zboží bylo poškozeno živly

     •  zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami, uvedenými v dokumentaci

     • zboží bylo poškozeno zapojením do sítě, neodpovídající příslušné ČSN

   •  Závěrečná ustanovení

    • Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. ledna 2013. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 8. Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy

  • Kupující fyzická osoba, které bylo zboží zasláno má dle zákona 367/2000 Sb. právo na odstoupení od smlouvy v době maximálně do 14dnů od data prodeje. Pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

   • Zboží musí být vráceno na adresu provozovatele nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi.

   • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů a dokladu o koupi, záručního listu, manuálů

   • Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny a nesmí jevit známky používání či opotřebení.

  • Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. (Doporučeně neznamená na dobírku!)

  • Po obdržení vráceného zboží, bude částka odpovídající prodejní ceně zboží snížená o náklady na přepravu zaslána na Vámi uvedené číslo účtu.

  • Kupující nemůže odstoupit od smluv:

   • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

   • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

  • Pokud Kupující splnil veškeré náležitosti a byl mu přiznán nárok na vrácení peněz, tak jsou finanční prostředky vraceny výhradně prostřednictvím bankovního převodu, proto je nutné vždy uvést bankovní spojení (číslo účtu a kód banky), na který si přejete prostředky vrátit.

   Spolu se zbožím je potřeba vrátit i doklad o koupi (daňový doklad nebo fakturu) a vytisknout a vyplnit "formulář o vrácení zboží"

 9. Formuláře ke stažení

 10. Ochrana osobních údajů
  Internetový obchod AMC GASTRONOM CZ se ve své činnosti se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vaše jsou chráněna před zneužitím a nikdy nebudou poskytnuty žádnému třetímu subjektu.